Kestlikkuse infohommik – rohepesu

Kuupäev/kellaaeg

23/05/2024 10:00 - 11:00

Ülevaade

Kestlik areng tähendab tasakaalu looduskeskkonna, majandusliku ja sotsiaalse sfääri vahel – et ka tulevastel põlvedel oleks võimalik elada hea kvaliteediga väärikat elu. Kliimaneutraalsus on kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist sellisel määral, et need on tasakaalus planeedi võimega neid heitkoguseid loomulikult neelata. See nõuab innovatsiooni ja üleminekut puhtamatele energiaallikatele, jäätmete vähendamist, ressursside taaskasutamist ja ringmajanduse põhimõtete rakendamist. See on väga lai ja põnev teemade ring, millega tegeleda.

Koostöös LimeGreen Advisory’ga kutsume kõiki Harjumaa ettevõtteid neljapäeval, 23. mail 2024 kell 10:00 veebipõhisele kestlikkuse teemalisele infohommikule, et arutada rohepesu teemadel.

Teemad, millel sel korral peatume:

  • Mis on rohepesu?
  • Mida vältida ja mida ise paremini ning teisiti teha?
  • Näiteid rohepesu valdkonnast

Rohepesu (inglise keeles “greenwashing”) on praktika, kus ettevõtted, organisatsioonid või tooted esitlevad ennast keskkonnasõbralikumana või jätkusuutlikumana, kui nad tegelikult on. Seda tehakse sageli turundus- ja reklaamistrateegiate abil, mis eksitavad tarbijaid ja avalikkust, jättes mulje suurest keskkonnahoiust, kuigi tegelikud teod ei pruugi vastata väidetele.

Rohepesu tegevuste ring võib olla väga lai – alustades väärinfo edastamisest, kuni sõnade “ökoloogiline”, “roheline” või ka “loodussõbralik” kasutamine, kui sellel ei ole piisavalt tõendeid või sertifikaate. Üldjuhul põhjustab rohepesu tarbijates segadust ja pettumust ning suures pildis kahjustab ettevõtte mainet.

Infohommiku oleme plaaninud nii, et 45 minutit on teema esitlus ning 15 minutit vastame kõikidele tekkinud küsimustele. Infotundi ei salvestada, kuid näidatud materjale jagame suure rõõmuga kõikide veebiseminari osalejatega.

Infohommik on tasuta, kuid eeldab eelnevat registreerimist alljärgneval lingil:

https://forms.gle/KenLijXKJzpyfH7GA

Lisainformatsioon ja küsimused: Priit Kuuskme, priit@heak.ee, +372 512 3215

Infohommiku toimumisele aitab kaasa Euroopa Liit. Infohommikut rahastatakse meetmest “VKEde oskuste arendamine maakondlikes arenduskeskustes (21.1.4.11)”.