Koolitus: Elujõulise MTÜ kavandamine ja juhtimine

Kuupäev/kellaaeg

25/01/2018 10:00 - 17:00

Ülevaade

Eeltöö koolitusel osalejatele: Palun loe enne koolitust põhjalikult läbi oma ühingu põhikiri ja mittetulundusühingute seadus (www.riigiteataja.ee) ning võta need koolitusele kaasa.

Päevakava:
10.00 – 11.30 MTÜ olemus ja õiguslik staatus
Mittetulundusühinguõiguse eripära
MTÜ strateegiline kavandamine
11.30 – 11.45  Kohvipaus
11.45 – 13.15  MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid
Juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus
13.15 – 13.45  Lõuna
13.45 – 15.15   Ühingu liikmed
Sisuka ja õiguspärase üldkoosoleku kavandamine
15.15 – 15.30  Kohvipaus
15.30 – 17.00 MTÜ tegevustega kaasnevad õigussuhted
Lepingute sõlmimine

 

Koolituse maksumus on 25 eurot. Kandideerimine koolitusele motivatsiooniankeedi alusel (vt all) kuni 15.jaanuari kella 17ni. Kõikide koolitusele soovijatega võetakse ühendust!

***

Koolitaja: Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ juhataja, juhtiv koolitaja ja konsultant. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 15-aastane kogemus mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhtorganite liikmete koolitamisel ja nõustamisel. Seniste koolituste põhiteemadeks on olnud hea valitsemine, juhtimise juriidika, eesmärgikeskne strateegiline planeerimine, projektijuhtimine, arengukavade koostamine, juhatuste pädevus- ja kompetentsimudelite loomine ning organisatsioonide enesehindamissüsteemide disain.
Kaidi on välja töötanud mitmeid metoodilisi materjale MTÜ ja SA juhatuse töö parendamiseks ja hindamiseks ning on kirjutanud muuhulgas Hea valitsemise käsiraamatu ühenduste juhtidele.

 

Lisainfo:
Maret Lepiksaar
+372 656 6522
+372 522 1163
maret@heak.ee

Registreeru

Bookings are closed for this event.