Arenguprogrammi kolmas koolitus: Õigusruum ja juriidilised toimingud

Kuupäev/kellaaeg

21/02/2019 10:00 - 17:00

Ülevaade

Alustavate vabaühenduste juhtide arenguprogramm koosneb viiest koolitusest,  antud õppepäev on programmi osalejate kolmas kokkusaamine.

Koolitused on eeskätt suunatud viimaste aastate jooksul asutatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhatuse liikmetele. Programm pakub võimaluse leida kaasamõtlejaid ja koostööpartnereid teiste äsja ühenduse asutanud tegijate seast.

Tegevused viiakse ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel.  Ühe inimese kulu kogu programmis on 280 eurot, millest osaleja tasub  99 eurot. Ühe koolituspäeva hind on 25 eurot. Sissejuhatava koolituspäeva hind 15 eurot. Registreeru juba täna!

Kolmanda koolituse aeg: 21.veebruar 2019 kell 10:00-17:00
Hind: 25 eurot
Koht: 
Tallinnas Omavalitsusmajas, aadressil Sirge 2.
Koolitaja: Kaidi Holm, Juhatuse Kompetentsikeskus

Päevakava:
10.00 – 11.30 MTÜ ja SA olemus ja õiguslik staatus
Mittetulundusühingu õiguse eripära
Juhtimisorganid ja nende funktsioonid
Juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus
11.30 – 11.45  Kohvipaus
11.45 – 13.15 Ühingu liikmed
Liikmete arvestus
Liikmete eristaatused
Sisuka ja õiguspärase üldkoosoleku kavandamine ja läbiviimine
13.15 – 13.45  Lõuna
13.45 – 15.15   Asjaajamine ja dokumendihaldus
Dokumentide loetelu
Protokollid
Registritoimingud
15.15 – 15.30  Kohvipaus
15.30 – 17.00 Ühenduse tegevustega kaasnevad õigussuhted
Lepingute sõlmimine
Võõrandamislepingud, teenuse osutamise lepingud ja kasutuslepingud

Eeltöö koolitusel osalejatele: Palun loe enne koolitust põhjalikult läbi oma ühingu põhikiri ja mittetulundusühingute seadus (www.riigiteataja.ee) ning võta need koolitusele kaasa. Saada 3 päeva enne koolituse algust aadressile kaidi.holm@juhatus.ee lühike ülevaade (max 1 A4), kus kirjeldad oma ühingu siseseid ja väliseid õigussuhteid: kellega ja millised õigussuhted teie ühingul on ning kuidas ja kus on need dokumenteeritud.

Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ juhataja, juhtiv koolitaja ja konsultant. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 15-aastane kogemus mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhtorganite liikmete koolitamisel ja nõustamisel. Seniste koolituste põhiteemadeks on olnud hea valitsemine, juhtimise juriidika, eesmärgikeskne strateegiline planeerimine, projektijuhtimine, arengukavade koostamine, juhatuste pädevus- ja kompetentsimudelite loomine ning organisatsioonide enesehindamissüsteemide disain.
Kaidi on välja töötanud mitmeid metoodilisi materjale MTÜ ja SA juhatuse töö parendamiseks ja hindamiseks ning on kirjutanud muuhulgas Hea valitsemise käsiraamatu ühenduste juhtidele.

Vaata ka teisi koolitusi:
Sisenesin kodanikuühiskonda – kuidas edasi – 15.01.2019
Strateegiline juhtimine – 5.02.2019
Ajajuhtimine ja meeskond – 15.03.2019
Eelarve ja raamatupidamine vabaühenduses – 20.03.2019

Lisainfo:
Gerli Veeleid gerli@heak.ee
+372 656 6522; +372 568 66218

Registreeru

Bookings are closed for this event.