KOP määruse arutelu

Kuupäev/kellaaeg

05/09/2019 Terve päev

Ülevaade

Hea Kohaliku Omaalgatuse Programmi ehk KOP taotleja!

KÜSK ehk Kodanikuühiskonna Sihtkapital on koos Rahandusministeeriumiga kokku pannud ettepanekud, kuidas lihtsustada ja kaasajastada KOPi määrust aastaks 2020. Esialgu keskendutakse määrusele, vormid, metoodikad jms tuleb hiljem.

Harjumaal on toimunud kaks aruteluring, millest koorunud mõtted oleme koondanud. Mõnes küsimuses pole me ühist seisukohta saavutanud, mõni vastus on tulnud kiires üksmeeles. Kutsume sind üles avaldama oma arvamust eriti neis punktides, kus ühist seisukohta pole tekkinud. Mis on sinu argumendid nendes küsimustes?

I osa
2) Kaotada eraldi meetmed pehmete tegevuste ja investeeringute jaoks

5) Lubada väga erandlikel tingimustel pikendada projekti perioodi ka vooru abikõlblikkuse perioodist edasi

10) Kahe võrdleva hinnapäringu tegemise kohustus alates 1000 eurost.

12) Luua programmile oma logo

II osa
2) Kas on vaja eraldi reegleid toitlustuskuludele, tänukirjadele, auhindadele

KOP määruse ettepanekud Harjumaa 26.08.2019 Vaata kõiki arutelupunkte ja Harjumaa seniseid ettepanekuid.

Kui sul on mõtteid, mida jagada või soovid mõnes punktis kindlasti toetust avaldada, saada oma ettepanekud kirjalikult 5.septembriks Külli Vollmerile: kylli@heak.ee.

Lisainfo: Külli Vollmer tel. 5114027