KOP sügisvooru infopäev

Kuupäev/kellaaeg

16/09/2019 13:00 - 16:00

Ülevaade

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) Harjumaa taotlejate infopäev toimub
esmaspäeval, 16. septembril 2019 kell 13.00-16.00
Omavalitsusmajas (Sirge 2, Tallinn)

Programmi määrust, taotlemise tingimusi ja taotlusvorme tutvustab Harjumaa Omavalitsuste Liidu Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) peaspetsialist Maret Välja. Nõustamistest ja 2019 aasta tegevustest annab ülevaate Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse vabaühenduste konsultant Külli Vollmer.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:
Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Harjumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@hol.ee hiljemalt 1.oktoobriks kell 16.30.