Mõju hindamine

Kuupäev/kellaaeg

04/12/2018 09:30 - 17:00

Ülevaade

Vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogrammis osalejad õpivad oma tegevuste mõju hindama.

Mõju hindamise aluseid tutvustab Praxise analüütik Jane Ester. Õpime seadma eesmärke, tuues välja nii lõpp- kui vahe-eesmärgid. Indikaatorite abil kirjeldame, millist muutust näeme. Kaardistame algtaseme ehk praeguse olukorra, paneme kirja sihttaseme, milline on olukord kui oleme edukad ehk oma sihi saavutanud. Mõtleme läbi, kust ja kui sageli saame andmeid mõju mõõtmiseks.

Mõned mõtted Janelt:

  • Eesmärgid peaks väljendama väga konkreetset ja käegakatsutavat situatsiooni või olukorda, mida tahetakse saavutada. Eesmärgid ei saa plaanis jääda hämaraks unistuseks – muidu pole nende saavutamist võimalik hiljem ka mõõta/hinnata ja väga raske on seada indikaatoreid (mis peaksidki aitama eesmärgi saavutamist hinnata).
  • Mõelda läbi kas lõpp-eesmärgi saavutamiseks on kirjas kõik vahe-eesmärgid ja vahe-eesmärkide vahe-eesmärgid. Ei tasu karta, et kirja saab neid liiga palju.
  • Eesmärkide ja mõju hindamise plaan peaks olema töödokument, mis muutub vajadusel ajas – ei peaks olema nii, et kord kirjutad valmis ja siis kaks aastat hiljem vaatad, mis juhtus. Pigem monitoori eesmärkide saavutamist pidevalt- tee nii plaanis kui ka oma tegevuses kaalutletud korrektuure.
  • Tegevused ei saa olla eesmärgid – pigem, mis juhtub/muutub selle tegevuse tulemusel.
  • Mõelda läbi ja seada realistlikud alg- ja sihttasemed.

Koolitus toimub Muugal, Aserbaidžaani Kultuuriselts Ajdan juures.
Tugiprogrammi eestvedaja on Külli Vollmer, Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskusest.
Lisainfo: kylli@heak.ee; tel. 5114027

Meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm”  tegevuste elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit.