Vabaühenduste juhtide arenguprogramm 2020

Kuupäev/kellaaeg

13/01/2020 - 21/04/2020 10:00 - 15:00

Ülevaade

Arenguprogrammi koostamisel arvestasime vabaühenduste tulevikutrende ja Siseministeeriumi tellitud vabatahtlikus tegevuses osalemise uuringut (2019). Tuginesime Kodanikuühiskonna programmi 2021-2030 ja Lõimuv Eesti 2030 töörühmade aruteludele ja  koondraportile. Kõige olulisema sisendi saime Jaan Apsilt tellitud uuringust „Harjumaa vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogrammi mõjutegurid november 2019“.

Mis: Vabaühenduste juhtide arenguprogramm
Millal: koroonaviirusest tingitud eriolukorraga Eestis toimuvad koolitused veebis. Vaata iga koolituse infot eraldi alalehelt.
Kellele:  Vabaühenduste juhatuse liikmetele või tegevmeeskonnale
Osalustasu: Veebi
koolitused on tasuta.
Kes toetab: Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Kes korraldab: SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus  (HEAK)
Kuidas: Registreeru igale koolitusele eraldi, ankeet on igal teemalehel

Jaan Aps: Suurest variatiivsusest hoolimata iseloomustab mittetulundusühinguid see, et nad on väiksed organisatsioonid nii aktiivselt tegutsevate inimeste arvult kui organisatsiooni käsutuses olevate ressursside poolest. Enamus ajast, energiast ja rahast kulub jooksvate tegevuste elluviimiseks ja / või tegelemiseks füüsilise infrastruktuuriga, mille renoveerimine või loomine on kogukonnas teenuste pakkumise eelduseks. See tähendab, et organisatsiooni arendamise, sh omatulu teenimise teemadega tegelemiseks napib ressursse. Sealjuures on nii palgaliste ja vabatahtlike eestvedajatega organisatsioonid sarnaste väljakutsete ees. Palgalistel töötajatel kulub põhiline tööaeg jooksvatele projektidele ja klientidele ning vabatahtlikult panustajatel on niikuinii oma põhitöö, millele keskenduda. Ehkki osadele vabatahtlikult tegutsejate motivatsioon ongi seisnenud oma elu mitmekesistamises, tunduvad organisatsiooni arendamisega seotud teemad lisakohustusena võrreldes näiteks enda jaoks toredate sündmuste korraldamisega. Seetõttu väljendasid organisatsioonides tegutsejad intervjuudes tunnet, et arendustööga tegeletakse pere ja vaba aja arvelt, mis muudab just arendustööga tegelemise vähemotiveerivaks ja isegi läbipõlemist soodustavaks teguriks.

I moodul toimus kahel päeval veebikoolitusena Facebooki keskkonnas.
Kolmapäev, 25.märts algusega kell 10 – Turundus vabaühenduses: Facebook ja Instagram
Neljapäev, 26.märts algusega kell 11 – Turundus vabaühenduses: kodulehe otsimootorid

Osalejad: vabaühenduse juhatuse või meeskonna liige, kes vastutab ühenduse kommunikatsiooni ja turunduse eest. Eelduseks on juba mõne kanali kasutamise kogemus. Koolitus ei õpeta algtõdesid vaid annab tööriistad keskkondade efektiivsemaks kasutamiseks.
Koolitajad.

Rode Luhaäär, Paytailor OÜ
Facebook, Instagram – Kairi Killing, Spark Social OÜ
Kodulehe otsimootoritele optimeetimine ja sisuturundus – Priit Kallas,  Dreamgrow Digital OÜ
Vajadus: Kohtumistel vabaühendustega on näha särasilmseid eestvedajaid ning ägedaid ettevõtmisi, pakutakse toredaid tooteid ja vahvaid teenuseid. Probleemiks on osutunud informatsiooni jagamine laiemale sihtrühmale, oskamatus reklaamida või turundada oma tegemisi väljapoole ühendust. Sageli viidatakse tegijate ajaressursile, kuid turundus ongi ajamahukas kui keskkondade kõiki võimalusi ei teata ning tegevustes puudub süsteemsus.
Tulemus: Osalejad saavad selgemaks turunduse põhitõed. Kogenud juhendajate abil on uuritud sotsiaalmeedia kanalite võimaluste mitmekesisust, avastatud varjatud ressursid ja leitud endale sobilikud tööriistad turunduseks.

II moodul: Eelarvestamine vabaühenduses
Aeg: toimus veebikoolitusena kahes grupis: 7.aprill ja 9.aprill 2020
Osalejad: 8 ühel päeval ja 8 teisel päeval. Vabaühenduse juhatuse või meeskonna liige, kes vastutab ühenduse eelarve ja finantsplaani eest. Koolitus ei õpeta algtõdesid vaid annab tööriistad ja õpetab neid efektiivsemalt kasutama. Ei sobi alustavale MTÜ-le!
Koolitaja: Siiri Einaste, Majanduskoolitus OÜ
Vajadus: “Tõendatavalt oli enim kasulik finantskoolitus, sest selle käigus jagatud abimaterjale kasutati teenuste pakkumise ja omatulu teenimise planeerimisel ning äriplaanide ja projektitaotluste koostamisel. Enim praktilist abi leidsid osalejad finantskoolitusel jagatud tööriistadest, mis aitasid omatulu teenimist planeerida ja teenuste arendamise ning pakkumuse osas otsuseid teha. Taoliste konkreetsete otsuste hulka kuulusid näiteks nii  teenuste hindade tõstmine kui pangalaenu võtmine.” (Jaan Aps, 2019)
Tulemus: Koolitusel antakse praktilised tööriistad, mis toetavad juhte ise finantstegevusega hakkama saamisel. Saadakse teada millist tööriista on kõige parem kasutada finantsprognooside tegemisel, kuidas koostada ühenduse eelarvet, mis makse mis juhtudel tuleb arvestada.

III moodul: Mida luhtumistest õppida?
Aeg: teisipäev, 21.aprill kell 10:00-13:30 veebikeskkonnas
Osalejad: 18 vabaühenduse juhatuse või meeskonna liiget või projektijuhti
Koolitajad: Taive Saar, muutuste juhtimise treener, koolitaja (Loo Lugu OÜ), juhtimistreener-instruktor, Kaitseliit
Kogemusringe veavad: Taive Saar, Kadri Pau, Karin Ratas, Katrin Volman – vabaühenduste konsultandid Tartu-, Rapla- ja Võrumaalt
Vajadus:
 “… tasub osa tugimeetmetest suunata sädeinimestele kui indiviididele, aidates neid taoliste isiklike arenguvajaduste ja eesmärkidega, mis mõjutavad ka nende panust kogukonda. Osadel juhtudel võib enda kui isikuga tegelemine olla ka eelduseks jõudmaks mõistmiseni, milline roll kogukonnas kõige rohkem motiveerib. Eestvedajatele isiklikult olulisim oli programmis osalemise tulemusena tajutud emotsionaalne tugi, „küünarnukitunne“, mis tekkis sarnaste eestvedajate ja algatuste tundma õppimise kaudu; motivatsioon ja julgus oma ühingut edasi arendada, mis tekkisid eelkõige taipamisest, et ka teistes kogukondades ollakse silmitsi sarnaste väljakutsetega, ent järjepidevad tegutsejad suudavad ikkagi lahendusi leida ja edasi liikuda.” (Jaan Aps, 2019)
Tulemus: Koolitusel osalejad saavad häid mõtteid, kuidas ebaõnnestumiste järel kiiresti püsti tõusta, kuidas luhtumistest õppida. Temaatilistes kogemusringides jagatu annab mõtteid, kuidas olla oma tegevuses mõjusam.  Koos leitakse võimalikud lahendused.

Lisainfo:
Külli Vollmer; kylli@heak.ee
+372 656 6522; +372 5114027