Vabaühenduste omatulu teenimine

Kuupäev/kellaaeg

09/05/2019 10:00 - 18:00

Ülevaade

Harjumaa vabaühendused, kes osalevad omatulu teenimise tugiprogrammis, saavad lõpuseminariks kokku neljapäeval, 9.mail. Koolitusega alustatakse Ellamaalt, lõunaks jõutakse Lehetu külakeskusesse ja õhtu lõpetatakse MOMU ehk mootorispordi muuseumis Turbas. Tehakse kokkuvõtted kogu koolitusprogrammist, inspiratsiooni ammutavad osalejad koolitaja Elmo Puidetilt.

Kogu programmis osaleb kakskümmend ühendust Harjumaa erinevatest piirkondadest. Sügisel saadakse veelkord kokku, et hinnata oma tegevuste mõju.

Meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm”  tegevuste elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Lisainfo:
Külli Vollmer
projektijuht
kylli@heak.ee
Tel.5114027