Vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm Harjumaal.

Kuupäev/kellaaeg

07/09/2018 - 17/09/2018 00:00

Ülevaade

13.septembril alustab Harjumaal omatulu teenimise tugiprogrammi teine grupp esimest koolituspäeva. Kümne ühenduse esindajad saavad kokku Viskla külamajas. Tutvustatakse oma toodet või teenust, mis täna olemas või mille suunas liigutakse. HEAKi ettevõtluskonsultant Anu Ritson annab juhiseid Äriplaani koostamiseks. Viskla külaarendamise seltsi tegemisi tutvustab Kristel Kadarik, proovime järele juulis avatud kiigepargi kiiged ja uurime, kuidas selts omatulu teenib.

Järgmine kokkusaamine on 28.-29.septembri kogemusreisil Saaremaale. 

Oktoobris räägime meeskonna moodustamisest, novembris finantsprognoosidest, detsembris mõju hindamisest. Uuel aastal keskendume toote disanimisele ja turundusele. Programm lõppeb märtsis 2019. Lisaks koolitustele ja õppereisile on kavas ühepäevane praktika teises vabaühenduses.

Kui sul tekkis rohkem huvi ja soovid programmiga liituda, võta enne 13.septembrit ühendust programmi juhi Külli Vollmeriga (kylli@heak.ee; tel 5114027)

Meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm”  tegevuste elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit.