Veebikoolitus “Kogukonnaaia MTÜ rahastusvõimalused”

Kuupäev/kellaaeg

13/12/2023 17:30 - 19:00

Ülevaade

Veebikeskkonnas 13.12.2023 koolituse salvestust saab järgi vaadata SIIN.

Koolitus on ennekõike suunatud kogukonnaaia pidajatele ja huvilistele, kes toimetavad MTÜ-na ja soovivad teada, kuidas erinevate rahastusvõimaluste kaudu arendada kogukonnaaeda tegevusi ja mõju. Samas on liituma oodatud ka kõik teised huvilised, keda MTÜ rahastuse teema huvitab.

  • MTÜ-na tegutsevatel kogukonnaaedadel on oma tegevuste rahastamiseks mitmeid võimalusi. Võib kehtestada liikmemaksu, taotleda toetusi, koguda annetusi, küsida sponsorlust. Samuti saab teenida omatulu toodete ja teenuste müügist. Kogukonnaaia järjepidevuse tagamiseks on hea, kui ühendus planeerib oma tegevuste rahastamiseks erinevaid võimalusi.
  • Koolitusel selgitame täpsemalt erinevate rahastamise võimaluse vorme ja anname esmaseid suuniseid.

Veebikoolitust viivad läbi HEAK kogenud vabaühenduse konsultandid Ege Kirik ja Külli Vollmer.

Kogemusi jagab ja arutelu juhib Tallinna linnaaianduse projektijuht Maria Derlõš.

Vaata lisaks: Kogukonnaaiad | Tallinn

Kogukonnaaedade tegevusi saab jälgida ka sotsiaalmeedias liitudes Facebook grupiga “Söödav linn TLN” .

HEAK
Vabaühenduste konsultandid
info@heak.ee
Tel: +372 6566641, +372 56980804 (Ege Kirik)