Uuring omatulu teenimise tugiprogrammi mõjuteguritest Harjumaal

Harjumaa vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogrammi mõjutegurid
Koostaja: Jaan Aps (OÜ Stories For Impact)
November 2019

        „Kui sa nii suurt tööd teed, siis pead palka ka saama. Entusiasmist seda pikalt ei tee. Muutub nagu mõttetuks.“

·         „Kuidas luua töökohta? Ja jääda MTÜ-ks, mitte OÜ-ks?“

 Uuringu taust

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) eestvedamisel viidi aastatel 2017-2019 ellu Harjumaa vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogrammi kahele grupile.

Tugiprogrammi eesmärgiks oli anda vajalikud teadmised omatulu teenimisest vabaühendustes ja oma toote või teenuse edasiarendamisest. Programm koosnes kümnest moodulist, millest seitsmes käsitleti erinevaid ettevõtlusega seotud teemasid, kolm moodulit olid planeeritud praktikale ja õppereisile. Sihiks oli ühenduse äriplaani ja omatulu teenimise tegevuskava valmimine.

Projekti “Vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm” tegevuste elluviimist rahastasid Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 raames.

Uuringu läbiviimine

Uuringu eesmärkideks oli kaardistada kvalitatiivselt tugiprogrammi mõjutegureid ja esitada tellijale ettepanekuid vabaühendustele suunatud edasiste tugitegevuste läbiviimiseks.

Uuringu raames otsiti vastuseid alljärgnevatele uurimisküsimustele.

  • Millise profiili ja vajadustega vabaühendused otsustasid tugiprogrammis osaleda?
  • Mis oli tugiprogrammis osalemise mõju vabaühendustele organisatsioonidena ja nende eestvedajatele kogukondlike eestvedajatena?
  • Mida tasub tellijal vabaühenduste omatulu teenimise toetamisel edaspidi silmas pidada?
Loe kogu uuringut: 2019_Jaan_Aps_Tugiprogrammi raport_lõplik