Vabaühenduste uudiskiri 24. märts 2020

Loe uudiskirja 

HEAKi UUDISED

Palun vasta www.kriisiabikeskus.ee  küsimustikule. Infot oodatakse ka MTÜ-delt!

Digikoolitused turundusest, regamine 24.märtsi keskööni.
25.märts kell 10-16 Digitaalne strateegia, facebook ja instagram
26.märts kell 11-15  Kodulehe otsimootorid

EST