Vabaühenduste uudiskiri 28.aprill 2020

HEAK soovib ilusat kevadet!

 

27. aprilli õhtul kiitis valitsus heaks kriisist väljumise strateegia. Avalikud üritused on keelatud juuni lõpuni, suurüritused augusti lõpuni, kusjuures suurürituste määratlust veel täpsustatakse.

Loe uudiskirja siit