Vabaühenduste uudiskiri 9.juuni 2020.

15.juunini saavad vabaühendused osaleda Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku poolt läbi viidavas COVID-19 mõju järeluuringus!
Sinu vastused on suureks abiks üle-eestilise pildi saamisel!