Valmib külastajateekonna uuring

Sihtkohtade koostööprojekti „Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus“ raames alustas SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) koostööd hankepartneri Tartu Ülikooliga. Tegevuste tulemusena valmib 2022. aasta märtsi lõpuks piirkonna klienditeekonna uuring, mille eesmärk on selgitada välja tootearendust vajavad kitsaskohad ja teha ettepanekud klienditeekonna parendamiseks. Uute arengute kavandamisel on oluline on mõista kogemust, mille osaliseks on klient saanud.

Projektitegevuste üldine eesmärk on Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste arendus Eesti kui turismisihtkoha brändi kolmest sõnumistrateegiast lähtuvalt (loodus, kultuur ja toit), piirkonna eristumine, jätkusuutliku turismi põhimõtete rakendamine, koostöövõrgustike arendus ja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine.

Eeltööna koostas Tartu Ülikooli Pärnu kolledži meeskond sihtkohtade olemasolevate andmete põhjal ülevaate nii statistikast kui varasematest uuringutest, kus ajaliselt võeti vaatluse alla viimase viie aasta andmed. Välja toodi olulisemad statistilised näitajad nii Eesti kui Harju-, Lääne- ja Raplamaa piirkonna kohta, millele piirkonna külastajate määratlemisel tugineda. Lõplikku lihvi on saamas intervjuu küsimused piirkonna külalise külastuskogemuse kaardistamiseks. HEAKi juhataja Hannes Ojangu sõnul joonistuvad uuringust välja piirkonna majakad, mida teatakse ja rohkem külastatakse. Kahtlemata väljendub turismiettevõtjate huvi selles, et külastajad jääksid piirkonda võimalikult kauaks.

Koostööprojekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Lisainfo:

Karmen Paju

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna
sihtkohtade koostööprojekti juht

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Sirge 2, 10618 Tallinn
Tel +372 506 3770
www.heak.ee