2017 Harjumaa aasta ettevõte oli Ensto Ensek AS (Keila linn), väikeettevõte Alleks Ehitus OÜ (Raasiku vald), kodanikuühendus MTÜ Lootuse Küla (Kernu, nüüd Saue vald), toetaja Indrek Migur (Keila, nüüd Lääne-Harju vald), sädeinimene Kaisa Linno (Kuusalu vald) ja aasta tegu 2017 oli Eesti mootorispordi muuseum Momu (Nissi, nüüd Saue vald). Tunnustused anti üle 23.novembril 2017 Kiisa rahvamajas.

2017 aastal esitati kokku 76 kandidaati: 26 sädeinimest, 16 kodanikuühendust, 11 ettevõtet, 9 tegu, 8 väikeettevõtet ja 6 toetajat. Aitäh kõigile, kes tublisid tegijaid märkasid!

Pildigalerii kodulehel ja album Facebookis.

 

Aasta ettevõte 2017 on Ensto Keila tehas (Ensto Ensek AS), mis on juba 1990. aastate algusest Keilas tegutsev ettevõte ja kuulub rahvusvahelisse gruppi. Tegemist on suure ettevõttega, kus on 350 töötajat. Tegevusvaldkonnaks on elektriseadmete ja elektritarvikute tootmine. 2016. aasta oli ettevõttele väga edukas. Ja mitte ainult majanduslike näitajate alusel. Nimelt tunnistati Ensto aasta keskkonnasõbralikumaks ettevõtteks keskkonnajuhtimise kategoorias. Lisaks

Aasta ettevõtte esindaja Kaarel Suuk auhindadega.

tunnistati Keila ettevõte oma kontsernis parima kvaliteediga tehaseks ja nad said Eesti vastutustundlike ettevõtete hõbemärgise. Ensto väärtustab oma töötajaid ja seetõttu on kaadrivoolavus väga väike. Ettevõte toetab iga töötaja sportimist või terviseliikumist 45 euroga kuus. Ettevõte panustab tuntavalt ka kohaliku kogukonna tegemistesse. Nad toetasid Keila Päeva laste- ja noorteala programmi, ehitasid koostöös Lions klubiga terviseradadele rannavõrkpalliväljaku ja osalevad EV100 projektis “Keila terviseks”. Kõige olulisem ongi nende puhul see, et nad mõtlevad kaasa ja panevad ise käed külge.

Aasta väikeettevõte Alleks Ehituse OÜ (Raasiku vald) on kõrge töömoraali, täpsuse, kvaliteedi ning tulemustega väikeettevõtete. Nagu nimetuski ütleb, tegeleb ettevõtte ehitusega. Firmas on tööl 9 inimest. Alleks Ehitusele pole kunagi tööd otsitud, alati on töö tulnud kõrge töömoraali ja kvalifikatsiooniga ehitajate juurde. 2016. aastal mindi esimest korda välja kinnisvara arendajana riskile. Kui varem täideti tellijafirmade ehitus- ja remondialaseid soove,

Aasta väikettevõte Alleks Ehitus OÜ. Omanikud Aleksandr Nagornõi ja Svetlana Nagornaja

siis nüüd hakati oma- ja laenuvahenditest ehitama. Tulemuseks oli kolmekordse, 19 korteriga maja püstipanek Arukülas. Korterid viimistleti uute omanike maitse järgi.  Edu on tiivustanud uusehituse kõrvale uue, sarnase projektiga maja ehitust. Praeguseks on uus maja katuse all ning käivad siseviimistlustööd. 19 korterist on 16 broneeritud. Seega aitab ettevõte oma tegevusega kaasa ka Raasiku valla iseseisvana säilimiseks läbi uute kodanike valda toomise. Uue maja broneerijatest vaid 3 peret on Arukülast! Niisuguse tasemeni on jõutud püsiva ning visa tööga, mille tunnusmärkideks on individuaalmajade ehitus Arukülas, suuremahulised remonttööd Kristiine, Ülemiste ja Riia vastavates keskustes ning Raasiku valla haridusasutustes.

Aasta tegu 2017 Eesti Motospordi Muuseum Momo (Saue vald). 2017 aastal avatud Ellamaa elektrijaamas asuv mootorispordimuuseum on ainulaadne kooslus ajaloolisest hoonest ja maailmas haruldasest võidusõidutehnika ekspositsioonist. Muuseum on loodud tõelise entusiasmiga. Sealt leiab põnevat uudistamist nii auto- ja motospo

Aasta tegu laureaat EESTI MOOTORISPORDI MUUSEUM MOMU. Muuseumi eestvedaja Arno Sillat

rdihuviline kui ka muud huvilised. Ekspositsioonis on rikkalik valik Eesti ja NSVL mootorispordiga seotud kuulsusrikkast ajaloost. Maja täis rikkalikku mootorispordi ajalugu.

 

Aasta toetaja Indrek Migur (Lääne-Harju vald) on juba kümme aastat vedanud ja rahaliselt toetanud kalurite päeva läbiviimist Lohusalus. Lohusalu oli varem kaluriküla, vanu kalureid siin mäletatakse ja austatakseon ning kalurite päev on kogukonna poolt igal aastal äärmiselt oodatud sündmus. Aasta suurimal sündmusel osalevad endised ja praegused külaelanikud,  igal aastal 350-400 inimest. Kalurite päeva korraldamisse on kaasatud ka Lohusalu Selts, MTÜ Kase Käsitöö, Lahepere Kultuuriselts ja vabatahtlikud, kuid Indrek on kalurite päeva eestvedaja ja hing. Üritus toimub Lohusalu sadamas, kus Indrek peab pubi ning korraldab aktiivselt tantsuõhtuid ja kontserte.

Aasta kodanikuühendus: Lootuse Küla

Aasta kodanikuühenduseks sai Lootuse Küla (Saue vald), mis on mittetulundusühing ja mille eesmärgiks on sotsiaalselt vähekaitstud ja probleemsete inimeste – alkoholi- ja narkosõltlaste võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel. Kui algselt aidati keskuses mehi, siis 2016 aasta augustis avati ka naistele suunatud keskus. Lootuse Külal on keskus ka Keilas ja Järvakandis.

Aasta sädeinimene Kaisa (Kuusalu vald), on pikaaegne Kolgaküla seltsi eestvedaja ja Kolgaküla Rahvamaja juht, kes on kogukonda innustanud  ja eest vedanud pikki aastaid, alates 2009.  Kaisa on hea näide noortest, kes tulevad kodukülla tagasi – peale õpinguid ja elu Tallinnas otsustas ta oma lapsed just kodukülas üles kasvatada, osaledes rahvamaja juhi konkursil. Sellest ajast alates on Kaisa olnud nii kohaliku kogukonna kui ka laiema piirkonna tegevuste eestvedaja. Lisaks Kolgaküla seltsi poolt majandatava Kolgaküla rahvamaja tööle on Kaisa tegelenud Kuusalu valla kogukondade eestvedamisega, kohalike laste kunstitegevuse korraldamisega ja loodusturismi arendamisega oma piirkonnas ja Lahemaal laiemalt. Sel aastal kaitses Kaisa EMÜs magistrikraadi loodusturismi erialal, samuti lööb ta kaasa Harjumaa giidide väljaõppeprogrammis. Kaisa käe all omandavad giididteadmisi ka Kolgaküla ja ümberkaudsed lapsed,

Aasta sädeinimene Kaisa Linno

keda edukalt kasutatakse külaliste võõrustamisel. Kolgaküla rahvamaja on suurepärane paik Harjumaa sündmuste korraldamiseks (Kodukant Harjumaa 15. sünnipäev 2013, Harjumaa Aasta tegija tänuüritus 2016) aga ka oluliste väliskülaliste võõrustamiseks (nt EL eesistumise ringsõit maaelu -ja põllumajandusministritele, lõunasöök Kolgakülas suvel 2017).
Kaisa tegemised on Kolgaküla seltsis ja rahvamajas heaks näiteks majanduslikust suutlikkusest – Kolgakülast võib õppida toimetulekut ja ettevõtlikkust.

2016. aastast on Kaisa üks kahest vabatahtlikust Harjumaa koordinaatorist programmis „EV100 igas külas“. Ta on infot levitanud ja innustanud külasid ja kogukondi EV100 raames sündmusi korraldama, vahendab infot Liikumise Kodukant programmijuhi ja külade vahel, korraldab infoseminare ja teavitusi.

 

22.11.2017_Pressiteade Harjumaa_aasta_tegijad 2017_tunnustussyndmus

07.11.2017_Harjumaa_ Aasta_tegijad 2017 on selgunud

04.10.2017_Pressiteade_Harjumaa_ Aasta_tegija

2017 aasta konkursi korraldamist toetasid Saku vallavalitsus, Harju maavalitsus, Kultuurkapital, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Euroopa Regionaalarengu Fond ja HOL. Konkursi eestvedaja oli HEAK.