Ühisnädal 26.11-02.12.2018

Suurim üle-eestiline kodanikuühiskonna nädal – Ühisnädal, tuleb taas! Kutsume üles kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja aktiivseid kodanike korraldama erinevaid sündmusi,  et haarata tegevustesse kõik Eestimaa kodanikud ja seeläbi tähistada kodanikuühiskonna sajandat tegutsemisaastat. Lisa sündmus Ühisnädala lehele.

26. novembril saab sada aastat Eesti kodakondsuse kehtestamisest, mistõttu on 26.11-02.12.2018 toimuva Ühisnädala teema 100 aastat kodanikuühiskonda, kodanike aktiivsust ja liikumist Eestis. 26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva, mille eesmärgiks on teadvustada kodanikuks olemist ja tõsta selle väärtust. Seekordsel, juba kuuendat korda toimuval Ühisnädalal innustatakse Eesti elanikke vaatama tagasi sajale aastale ning mõistma, kuidas aktiivsed kodanikud ja koostegutsemine on loonud muutusi.
25.06.2018_Ühisnädal_PRESSITEADE

2013.aastast on üle Eesti toimunud nädala jagu erinevaid kodanikualgatuslikke sündmusi, mis koonduvad ühise nimetaja “Ühisnädal” alla. Ühisnädalal toimub üle Eesti palju sündmusi, kus tutvustatakse inimeste omaalgatuslikke ettevõtmisi ja räägitakse kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus. Samas ei ole Ühisnädal vaid kodanikuühenduste nädal. Selle nädala raames tunnustavad ja väärtustavad erinevad sektorid kodanikualgatust ja maakondades toimuvad sündmused erinevatele sihtrühmadele. Ühisnädala eesmärgiks on väärtustada inimeste koosloomist, algatusvõimet, vastutusjulgust ning teadlikkust.

Korraldajad:
Tegevusi koordineerivad maakondlikud arenduskeskused koostöös arvukate partneritega. Sündmusi korraldavad kümned organisatsioonid kodanikuühenduste, riigiasutuste ja äriettevõtete hulgast.
Toetajad:
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, EV100 toimkond.

Ühisnädal 2016 Harjumaal

Ühisnädal 2015 Harjumaal

Ühisnädal 2014 Harjumaal

Ühisnädal 2013 Harjumaal

Kodanikuühenduste konverentsid 2010-2012 Harjumaal

EST