Annetamistalgud

Annetamistalgud 2021

 

Annetamistalgud toovad üle-eestilise ja -maailmse algatusena vabaühendused ja nende tegevused tähelepanu keskpunkti. 

30.novembril 2021 toimub üle-eestiline annetamistalgu, mille eesmärgiks on koguda annetusi ühiskondlike probleemide lahendamiseks ning kutsuda inimesi üles endale olulist valdkonda toetama. Osalema on oodatud kõik vabaühendused, kes soovivad tugevdada enda sidemeid olemasolevate annetajatega või neid juurde leida. Samuti on oodatud kõik soovijad annetama vabaühenduste heaks.

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik koostas 2020 aastal annetuskasti kasutamise meelespea.  

Annetamine on üks lihtsamaid viise aidata kaasa tegevustele, mida oluliseks pead, olgu siis oma kogukonnas, erialal või ühiskonnas laiemalt. Annetajate abiga päästetakse elusid, aidatakse hättasattunuid, ennetatakse ja lahendatakse probleeme, korraldatakse kultuuri- ja spordisündmusi, tegutsevad õpi- ja huvialaringid.

Vabaühendused leiavad annetamistalgutelt  uusi toetajaid ja liitlasi, kelle abil ja kellega koos saad oma organisatsiooni veelgi rohkem edasi arendada. Sinu ühendusel on võimalus liituda tuhandete organisatsioonidega, et koos rohkem head teha ja vabakonda annetusi tuua.

Tahad annetuste kogumisest rohkem teada!

Annetuste kogumise hea tava koos kommentaaride ja näidetega Vabaühenduste Liidu kodulehel.

Käsiraamat “Kuidas koguda annetusi ja hoida toetajaid?”

Saatesari “Heategevuskool” Vikerraadios

Rubriik “Tark annetaja” portaalis Edasi.org

 

 

Annetemistalgud uudistega saab kursisi olla:

Annetamistatalgud koduleht

Annetamistalgud facebook

Annetamistalgud instagram

Talgukaart

Annetamistalgud Eesti Televisioonis


Korraldajad:
Annetamistalguid veab eest Vabaühenduste Liit koostöös Vabariigi Presidendi Kantselei ja Maakondlike Arenduskeskuste (MAK) võrgustikuga. Tegevuste elluviimiseks on abiks hulk tublisid vabatahtlikke.

3. detsembril 2019 toimusid Eesti esimesed annetamistalgud, mis olid osa üle-eestilisest kodanikuühiskonna nädalast Ühisnädal. Sarnane algatus on saavutanud rahvusvahelise menu Giving Tuesday nime all. Sel päeval kutsutakse vabaühendusi oma tegevust avalikkusele tutvustama, uusi annetajaid otsima ning olemasolevatega sidemeid tugevdama.

 

Kodanikuühiskonna nädal

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva, mille eesmärgiks on teadvustada kodanikuks olemist ja tõsta selle väärtust. Maakondlikud arenduskeskused korraldavad oma maakonna tunnustussündmusi, et tõsta esile piirkondlikke algatusi, ühendusi, asutusi ja eestvedajaid, kes on silma paistnud oma aktiivse tegevusega. Harjumaa aasta tegijate 2021 tunnustamine toimub 25.novembril Ääsmäel (Saue vald).

Siseministeeriumi poolt tellitud vabatahtlikus tegevuses osalemise uuringu (2019) tulemustest selgus, et uute eestvedajate kasv on aastast-aastasse napp ja ühenduste tegevust tuleks rohkem märgata. Ühendused ja aktiivsed kodanikud tegutsevad aastaringselt iga päev igas Eestimaa nurgas, kodanikuühiskonna nädal annab võimaluse tuua esile tublimad tegijad, märgata ja tunnustada neid.

Ühisnädal on kodanikualgatusi tutvustav nädal, mida korraldasid maakondlikud arenduskeskused koostöös arvukate partneritega aastatel 2012-2019. Enne seda tähistati igas piirkonnas kodanikupäeva, mille raames korraldati kodanikuühiskonda tutvustavaid sündmuseid.

Selle nädala raames tunnustasid ja väärtustasid erinevad sektorid kodanikualgatust ja maakondades toimusid sündmused erinevatele sihtrühmadele. Ühisnädala eesmärgiks oli väärtustada inimeste koosloomist, algatusvõimet, vastutusjulgust ning teadlikkust.

Tegevusi koordineerisid maakondlikud arenduskeskused koostöös arvukate partneritega. Sündmusi korraldasid kümned organisatsioonid kodanikuühendustest, riigiasutustest ja äriettevõtetest. Tegevusi toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Ühisnädal 2016 Harjumaal

Ühisnädal 2015 Harjumaal

Ühisnädal 2014 Harjumaal

Ühisnädal 2013 Harjumaal

Kodanikuühenduste konverentsid 2010-2012 Harjumaal

EST