Ühisnädal

26. novembril saab sada aastat Eesti kodakondsuse kehtestamisest, mistõttu on 26.11-02.12.2018 toimuva Ühisnädala teema 100 aastat kodanikuühiskonda, kodanike aktiivsust ja liikumist Eestis. 26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva, mille eesmärgiks on teadvustada kodanikuks olemist ja tõsta selle väärtust.

Ühisnädala keskse teema abil innustatakse Eesti elanikke vaatama tagasi sajale aastale ning mõistma, kuidas aktiivsed kodanikud ja koostegutsemine on loonud muutusi. Lugude kogumisel on abiks üle-eestilised liikumised, mille ajalugu ulatub ka 20. sajandi esimesse poolde. Näiteks skautlikud noorteliikumised, kristlikud ühendused, vabatahtlikud päästjad, põllumajandusühistud, karskusliikumine, laulu- ja mänguseltsid, üliõpilasseltsid. Paljude täna tegutsevate ühenduste ajalugu ulatub kaugele tagasi ka juhul kui organisatsiooni enda ajaarvamist on alustatud 1990ndate  algusest või nende loomine on alguse saanud väljastpoolt Eestitt. Ehkki Eesti seltsiliikumise ajalugu on päris palju uuritud ning selle kohta info kättesaadav (nt www.histrodamus.ee, Rosenberg, T. (2016), Aarelaid-Tart, A (1993) jt), samuti on mitmed ühendused oma ajalugu jäädvustanud, siis suunatakse lugudes ühendusi jäädvustama nii oma lähiajalugu kui nägema seoseid ka varasemate liikumistega.

2013.aastast on üle Eesti toimunud nädala jagu erinevaid kodanikualgatuslikke sündmusi, mis koonduvad ühise nimetaja “Ühisnädal” alla. Ühisnädalal toimub üle Eesti palju sündmusi, kus tutvustatakse inimeste omaalgatuslikke ettevõtmisi ja räägitakse kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus. Samas ei ole Ühisnädal vaid kodanikuühenduste nädal. Selle nädala raames tunnustavad ja väärtustavad erinevad sektorid kodanikualgatust ja maakondades toimuvad sündmused erinevatele sihtrühmadele.

Ühisnädala eesmärgiks on väärtustada inimeste koosloomist, algatusvõimet, vastutusjulgust ning teadlikkust.

Korraldajad: Ühisnädala tegevusi koordineerivad maakondlikud arenduskeskused koostöös arvukate partneritega. Nädala sündmusi korraldavad kümned organisatsioonid kodanikuühenduste, riigiasutuste ja äriettevõtete hulgast.

Ühisnädal 2016 Harjumaal

Ühisnädal 2015 Harjumaal

Ühisnädal 2014 Harjumaal

Ühisnädal 2013 Harjumaal

Kodanikuühenduste konverentsid 2010-2012 Harjumaal

EST