Ühisnädal 26.11-02.12.2018

Suurim üle-eestiline kodanikuühiskonna nädal – Ühisnädal, tuleb taas! 

Esmaspäeval, 26.novembril saab 100 aastat Eesti kodakondsuse kehtestamisest, mistõttu toimub tänavune kodanikuühiskonna nädal juhtmõtte all „Sada aastat aktiivset kodanikku!“. 26.novembrist 2. detsembrini toimuva Ühisnädala eesmärk on kutsuda üles inimesi märkama vabaühenduste panust meie ühiskonna arengusse, tunnustada kodanikuaktiivsust ja pealehakkamist.

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva, mille eesmärgiks on teadvustada kodanikuks olemist ja tõsta selle väärtust. Seekordsel, juba kuuendat korda toimuval Ühisnädalal innustatakse Eesti elanikke vaatama tagasi sajale aastale ning mõistma, kuidas aktiivsed kodanikud ja koostegutsemine on loonud muutusi. 

Eestis on ühendusi, mis on pea sama vanad kui meie vabariik: Naisliit asutati 1920, taastati 1989; Skautide organisatsioon asutati 1919, gaidid 1920 ja taastati 1989; raamatukoguhoidjate ühendus tekkis 1923, taastati 1988 jne. jne.

Ühendused ja aktiivsed kodanikud tegutsevad aastaringselt iga päev igas Eestimaa nurgas, Ühisnädal annab võimaluse tuua esile kodanikuühiskonna tublimad tegijad, märgata ja tunnustada neid. Kodanikupäeva aumärgid annab sel aastal Siseminister pidulikul tänuüritusel üle 28.novembril, samal üritusel kuulutab kultuuriminister välja aasta kodaniku, 1.detsembril tunnustab President vabatahtlikke ja nende kaasajaid, 3.detsembril annab Justiitsminister üle kodanikujulguse aumärgid. Igas maakonnas toimub maakondlike arenduskeskuste eestvedamisel oma tunnustussündmus.

25.06.2018_Ühisnädal_PRESSITEADE

2013.aastast on üle Eesti toimunud nädala jagu erinevaid kodanikualgatuslikke sündmusi, mis koonduvad ühise nimetaja “Ühisnädal” alla. Ühisnädalal toimub üle Eesti palju sündmusi, kus tutvustatakse inimeste omaalgatuslikke ettevõtmisi ja räägitakse kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus. Samas ei ole Ühisnädal vaid kodanikuühenduste nädal. Selle nädala raames tunnustavad ja väärtustavad erinevad sektorid kodanikualgatust ja maakondades toimuvad sündmused erinevatele sihtrühmadele. Ühisnädala eesmärgiks on väärtustada inimeste koosloomist, algatusvõimet, vastutusjulgust ning teadlikkust.

Korraldajad:
Tegevusi koordineerivad maakondlikud arenduskeskused koostöös arvukate partneritega. Sündmusi korraldavad kümned organisatsioonid kodanikuühenduste, riigiasutuste ja äriettevõtete hulgast.
Toetajad:
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, EV100 toimkond.

Ühisnädal 2016 Harjumaal

Ühisnädal 2015 Harjumaal

Ühisnädal 2014 Harjumaal

Ühisnädal 2013 Harjumaal

Kodanikuühenduste konverentsid 2010-2012 Harjumaal

EST