Ühisnädal

Üle-eestiline kodanikuühiskonna nädal

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva, mille eesmärgiks on teadvustada kodanikuks olemist ja tõsta selle väärtust. Harjumaal tunnustatakse sel päeval Harjumaa aasta tegijaid.

1.detsembril 2020 toimub üle-eestiline annetamistalgu, mille eesmärgiks on koguda annetusi ühiskondlike probleemide lahendamiseks ning kutsuda inimesi üles endale olulist valdkonda toetama. Osalema on oodatud kõik vabaühendused, kes soovivad tugevdada enda sidemeid olemasolevate annetajatega või neid juurde leida. Samuti on oodatud kõik soovijad annetama vabaühenduste heaks.

Maakondlikud Arenduskeskused kutsuvad märkama vabakonna eestvedajate panust ühiskonna arengusse ning tunnustama  kodanikuaktiivsust ja pealehakkamist. 

Siseministeeriumi poolt tellitud vabatahtlikus tegevuses osalemise uuringu (2019) tulemustest selgus, et uute eestvedajate kasv on aastast-aastasse napp ja ühenduste tegevust tuleks enam märgata ning tunnustada. Maakondlikud arenduskeskused korraldavad oma maakonnas tunnustussündmusi, et tõsta esile piirkondlikke algatusi, ühendusi, asutusi ja eestvedajaid, kes on silma paistnud oma tegevusega. Harjumaa aasta tegijate 2020 tunnustamine toimub 26.novembril Anija mõisas.

Ühendused ja aktiivsed kodanikud tegutsevad aastaringselt iga päev igas Eestimaa nurgas, Ühisnädal annab võimaluse tuua esile kodanikuühiskonna tublimad tegijad, märgata ja tunnustada neid.

Ühisnädal on kodanikualgatusi tutvustav nädal, mida korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös arvukate partneritega alates 2012. aastast. Enne seda tähistati igas piirkonnas kodanikupäeva, mille raames korraldati kodanikuühiskonda tutvustavaid sündmuseid.

Samas ei ole Ühisnädal vaid kodanikuühenduste nädal. Selle nädala raames tunnustavad ja väärtustavad erinevad sektorid kodanikualgatust ja maakondades toimuvad sündmused erinevatele sihtrühmadele. Ühisnädala eesmärgiks on väärtustada inimeste koosloomist, algatusvõimet, vastutusjulgust ning teadlikkust.

Korraldajad:
Tegevusi koordineerivad maakondlikud arenduskeskused koostöös arvukate partneritega. Sündmusi korraldavad kümned organisatsioonid kodanikuühenduste, riigiasutuste ja äriettevõtete hulgast.
Toetajad:
Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Ühisnädal 2016 Harjumaal

Ühisnädal 2015 Harjumaal

Ühisnädal 2014 Harjumaal

Ühisnädal 2013 Harjumaal

Kodanikuühenduste konverentsid 2010-2012 Harjumaal

EST