Meist

HEAK Saamislugu

26. aprillil 1995. a. asutati MTÜ Harju Ettevõtluskeskus (HEK) asukohaga Keila linnas. MTÜ tegeles ettevõtjatele nõustamisteenuse osutamisega. 1998.a. HEK reorganiseeriti ning 2. juunil 1998.a asutati sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK). Sihtasutuse tegevus laienes ülemaakonnaliseks. 2003. aastal kinnitas Vabariigi Valitsus maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustiku kontseptsiooni. Tegevusvaldkondadena lisandus kodanikuühenduste ja kohalike omavalitsuste nõustamise teenused.Võrgustikku kuulub 15 arenduskeskust üle Eesti, mida kuni 2014.a. koordineeris EAS.2014. aastast tegutsevad maakondlikud arenduskeskused iseseisva võrgustiku lepingu alusel, mida koordineerib Järvamaa Arenduskeskus.

Asutajad ja nõukogu

HEAK asutajateks on MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit, Keila linn ja AS Eltek (õigusjärglane Harju Elekter Teletehnika AS)..
HEAK nõukoguliikmed on Heino Alaniit (esimees), Urmas Paisnik, Mart Võrklaev, Valdis Toomast ja Enno Fels.
HEAK juhatuse liige on Demis Voss.

Strateegia

5. detsembril 2013.a. kinnitati MAK võrgustiku strateegia 2014-2020. Strateegia valmis arenduskeskuste juhtimisel koostöös partneritega: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant.
HEAK tegevus lähtub eelkõige võrgustiku strateegias seatud sihtidest ja tegevustest ning Eesti vabaühenduste eetikakoodeksist. Lisaks toetub HEAK tegevus Harju maakonna strateegiale 2025.

HEAK strateegia 2020

Meie põhiväärtused on ühiselt välja kujundatud hoiakud:

  • KLIENDIKESKSUS – oleme kliendi jaoks avatud, hoolivad ja lahendustele orienteeritud.
  • USALDUSVÄÄRSUS – täidame kliendile antud lubadusi ja lähtume konfidentsiaalsusnõudest.
  • KOOSTÖÖVALMIDUS – oleme avatud koostööle ja panustame koostöövõrgustikesse.
  • INITSIATIIVIKUS – algatame sihtrühmade ja maakonna huvides vajalikke tegevusi.

Meie missioon on olla toeks maakonna ettevõtjatele, mittetulundusühendustele ja avaliku sektori organisatsioonidele mõjusate ideede algatamisel ja elluviimisel, lähtudes maakondlikust tasakaalustatud regionaalarengust.

Tahame olla igas maakonna kandis tuntud kompetentsikeskus, maakonna koostöövõrgustike ühendaja ja peamine ettevõtluskeskkonna ning kodanikuühiskonna arenguks vajalike arendusressursside suunaja.

Tegevus

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse põhikiri.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse majandusaasta aruanded:

2015.a.
2016. a.

HEAK järgib oma tegevuses vabaühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

EST