HEAK SAAMISLUGU

26. aprillil 1995. a. asutati MTÜ Harju Ettevõtluskeskus (HEK) asukohaga Keila linnas. MTÜ tegeles ettevõtjatele nõustamisteenuse osutamisega. 1998.a. HEK reorganiseeriti ning 2. juunil 1998.a asutati sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK). Sihtasutuse tegevus laienes ülemaakonnaliseks. 2003. aastal kinnitas Vabariigi Valitsus maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustiku kontseptsiooni. Tegevusvaldkondadena lisandus kodanikuühenduste ja kohalike omavalitsuste nõustamise teenused. Võrgustikku kuulub 15 arenduskeskust üle Eesti, mida kuni 2014.a. koordineeris EAS. 2014. aastast tegutsevad maakondlikud arenduskeskused iseseisva võrgustiku lepingu alusel. Alates 2019 on MAKide katusorganisatsioon MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused.

ASUTAJAD JA NÕUKOGU

HEAK asutajateks on MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit, Keila linn ja AS Eltek (õigusjärglane Harju Elekter Teletehnika AS).
HEAK nõukoguliikmed on Timo Suslov (esimees, Keila linn), Alvar Sass (HE), Madis Sarik (Rae vald), Harry Pajundi (Saue vald), Riivo Noor (Anija vald), Jaanus Saat (Lääne-Harju vald).
HEAK juhatuse liige on Priit Kuuskme.

STRATEEGIA

5. detsembril 2013.a. kinnitati MAK võrgustiku strateegia 2014-2020. Strateegia valmis arenduskeskuste juhtimisel koostöös partneritega: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant. 24. mail 2017. kinnitati MAK võrgustiku strateegia aastani 2025.
HEAK tegevus lähtub eelkõige võrgustiku strateegias seatud sihtidest ja tegevustest ning Eesti vabaühenduste eetikakoodeksist. Lisaks toetub HEAK tegevus Harju maakonna strateegiale 2025.

Missioon

MAK-võrgustik aitab luua õnnelikku Eestit.
Maakondlikud arenduskeskused tegutsevad inimeste heaolu mõjutavates valdkondades. Aidates luua uusi ja arendades juba tegutsevaid ettevõtteid ning luues investeeringute abil uusi töökohti, aitab MAKide tegevus parandada inimeste majanduslikku toimetulekut.  MAKid tegelevad kodanikuühiskonna arendamisega läbi inimeste teadlikkuse kasvatamise ja organisatsioonide võimekuse kasvu toetamise. Tegus kodanikuühiskond on oluliseks faktoriks kogukondade mõjusal toimimisel. Arenduskeskused aitavad kavandada kohaliku ja maakondliku tasandi avaliku sektori investeeringuid taristusse ning teenuste arendamisesse. MAKide osalust on ka maakonna siseturvalisuse võrgustiku tegevustes ning nad aitavad erinevate haridusprogrammide abil kujundada järeltuleva põlvkonna ettevõtlikkushoiakuid.
Visioon

MAK-võrgustik on aidanud koos ettevõtjate, kogukondade ja teiste partneritega luua õnnelikuma rohujuuretasandilt toimiva arenduskeskkonnaga Eesti.

TEGEVUS

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse põhikiri.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse majandusaasta aruanded:

HEAK MAA 2016
HEAK MAA 2017
HEAK MAA 2018
HEAK MAA 2019

HEAK järgib oma tegevuses vabaühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

HEAK hangete kord