Kuidas pakkuda teenust nii, et ei kaoks mugavus, kuid oleks tagatud turvalisus?

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna sihtkohtade arendamise koostööprojekti raames toimus 26. oktoobril koostöös BDA Consulting OÜga turismiettevõtjate inspiratsiooniseminar teemal „Kuidas pakkuda teenust nii, et ei kaoks mugavus, kuid oleks tagatud turvalisus?“

Seminaripäeva avasõnad ütlesid Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna sihtkohtade koostööprojekti juht Karmen Paju ja BDA Consulting vanemkonsultant, turismiekspert ja päeva moderaator Ülle Puustusmaa.  EAS turismiarenduskeskuse strateegilise arenduse projektijuht Monika Karu andis informatiivse ülevaate senistest tegevustest ja tutvustas edasist plaani, kuidas Covid-tingimustes turvalist turismiteenust pakkuda. Lisaks eeltoodule said osalejad põhjaliku ülevaate tarbijamärgise „Siin on turvaline“ kasutamispõhimõtetest. Märgise eesmärk on suurendada külastaja usaldust turismiteenuse pakkuja vastu. Kõige värskema ja asjakohasema info teadlaste seisukohtadest ja hetkeolukorrast nii Eestis kui ka maailmas andis Eliisa Metsoja Terviseametist.

Seminaripäevale lisasid praktilist väärtust turismiettevõtjate kogemuslood. Tallinn Nordic Hotel Forumi juht ja omanik Feliks Mägus tõi esile, et 2020-2021 teostati hotellis põhjalik kapitaalremont, mille tulemusena on Nordic Hotel Forumist kujunenud kõige koroonakindlam hotell Eestis. Uuendati hotelli tehnosüsteemid, hoonesse paigaldati viirusetõrje seadmed, sh uus õhupuhastus- ja ventilatsioonisüsteem. Lisaks eeltoodule läbiti teenuste disaini protsess, uuendati töötajate tegevuspõhimõtteid. Hotelli ees on klaastarud, kus väiksemad seltskonnad saavad hotelli teenuseid kasutades turvaliselt omaette aega nautida. Kontaktivaba klienditeekond annab külalistele võimaluse vältida kokkupuudet vastuvõtuga. Kindlasti ei kao Tallinna kesklinnahotellist klienditeenindus, kuid on olemas alternatiivsed ja kaasaegsed tehnoloogilised lahendused.

Pernova Loodusmaja direktor Kaire Mertsin rääkis kohanemisest uutes oludes ja turvalise klienditeekonna loomisprotsessist. Uusi lahendusi on leitud külastajate hajutamises ja tegevuste õuealale suunamises. Suur väljakutse on olnud uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste rakendamine, hübriidseminaride korraldamine jms. Turvalist teenusepakkumist peetakse ülioluliseks,  iga grupikülastuse järgselt teostatakse majas pindade puhastus jms.

Hestia Haapsalu Hotel restoranijuht Priit Parts rääkis turvalise teenuse pakkumise põhimõtetest toitlustusvaldkonnas ja rõhutas, et kliendi kokkupuude pakutava teenusega algab juba välisuksel. Selleks, et kohtumine külastajaga oleks turvaline, on kasutusele võetud täiendavad ettevaatusabinõud. Personali poolt tehakse kõik, et külastus oleks meeldiv ja turvaline. Investeeritud on tehnoseadmetesse, paigaldatud on uued ja tõhusad ventilatsiooniseadmed.

Rahvusvahelise turismi taastamiseks on oluline, et kõik turismiettevõtjad ja teenusepakkujaid täidavad ühiselt kõiki COVID-19 leviku tõkestamiseks vajalikke nõudeid. Sama oluline on ka sellekohase info vahendamine lõpptarbijatele. Inspiratsiooniseminari rahastati läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

INSPIRATSIOONISEMINARI JÄRELVAATAMINE: Kuidas pakkuda teenust nii, et ei kaoks mugavus, kuid oleks tagatud turvalisus?

Lisainfo:

Karmen Paju

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna
sihtkohtade koostööprojekti juht

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Sirge 2, 10618 Tallinn
Tel +372 506 3770
www.heak.ee