Vabaühendused on täna Visklas

Harjumaa vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogrammi IV moodul
8.märtsil Viskla külamajas. Finantsjuhtimisest räägib Siiri Einaste.